About

portret

Welkom op gertverbeek.com, een weblog met recensies, verslagen, overpeinzingen en gedachtesprongen over film en muziek.

gertverbeek.com is de blog van Gert Verbeek Tekst & Beeld, freelancer voor websites en papieren media in onder meer de cultuursector. Je kunt me inschakelen voor nieuwe teksten, updates, het bijschaven van bestaande teksten, communicatie richting doelgroepen via social media en nieuwsbrieven of het monteren van je promotiefilm. Naast het freelance-werk ben ik verbonden aan Bureau Lommer, hét online marketing bureau in de cultuursector.

Ik heb van 1994 tot en met 2012 redactiewerkzaamheden verricht voor muziekblad FRET bij het Nationaal Pop Instituut (NPI) en Muziek Centrum Nederland (MCN). In die periode had ik een eigen demorubriek en deed ik interviews met onder meer Tom Holkenborg/Junkie XL, Speedy J, Psychick Warriors Ov Gaia, Unit Moebius en The Use Of Ashes.

De laatste tien jaar ben ik redactioneel zeer actief geweest voor Muziekencyclopedie.nl bij NPI, MCN en Beeld en Geluid in Hilversum. Daarnaast heb ik bijdragen geleverd aan onder anderen Subbacultcha Magazine, Kindamuzik, Fake en diverse Amsterdamse fanzines. Een enkele keer heb je me kunnen vinden achter de jurytafel tijdens demopanels (o.a. Muzikantendag), in de jury bij bandcompetities van de Amsterdamse Popprijs en de Grote Prijs van Nederland en in de selectiecommissie van de Popronde. Bloggen over muziek en film doe ik sinds 2001.

Voor de Muziekencyclopedie heb ik onder meer in samenwerking met de VPRO/Boy Edgar Prijs de biografie geschreven van Oene van Geel.

Hieronder staan enkele voorbeelden van recensies (Nederlands en Engels) en columns in Subbacultcha.

Subbacultcha recensies Engels 2012-2013 (selectie)

Subbacultcha recensies Engels 2012-2013 (selectie)

Subbacultcha recensies Nederlands 2011 (selectie)

Subbacultcha recensies Nederlands 2011 (selectie)

Subbacultcha November December 2008

Subbacultcha November December 2008

Subbacultcha November 2009

Subbacultcha November 2009


Overzicht van gastbijdragen aan Kindamuziek.net:

Pan Sonic & Suicide live in Haarlem (2003)
Sonic Light in Amsterdam (2003)


Trailer voor de documentairereeks The Bonfire Monologues

In opdracht van cineast, muzikant en beeldend kunstenaar Dan Geesin.