Ouderen in de verdrukking: Love Is Strange (2014) & Make Way For Tomorrow (1937)

Facebooktwitterpinterestlinkedin
Love Is Strange

Love Is Strange

Love Is Strange is een film over een ouder homopaar dat na hun huwelijk geldproblemen krijgt en tijdelijk geen eigen dak boven het hoofd heeft. De twee mannen hebben met dezelfde problemen te kampen als het oudere stel in Make Way For Tomorrow, een filmklassieker uit 1937 waar Love Is Strange voor een groot deel op is gebaseerd.

Make Way For Tomorrow uit 1937 van regisseur Leo McCarey is een relatief onbekende filmklassieker. De Amerikaanse film was onder meer inspiratiebron voor Yasujirô Ozu’s meesterwerk Tokyo Story (1953). Orson Welles was ook zeer onder de indruk. It could make a stone cry! riep hij enthousiast toen Peter Bogdanovich de Amerikaanse klassieker ter sprake bracht. Het uiterlijk en de stem van de oude Charles Kane in Welles’ vermaarde regiedebuut Citizen Kane (1941) zijn geïnspireerd door acteur Victor Moore die in Make Way For Tomorrow de rol speelt van de bejaarde Barkley Cooper. Rosebud, het geheimzinnige laatste woord van Charles Kane, is ook afkomstig uit McCarey’s film en te horen in een scène waarin Barkley en zijn vrouw Lucy (Beulah Bondi) zich geliefde regels herinneren uit een dichtbundel. You used to mark that page with a rosebud, merkt Barkley op. Het is mooi om te zien dat de invloed van Make Way For Tomorrow ook reikt tot aan 2014 en een film als Love Is Strange (Ira Sachs, 2014) heeft voortgebracht.

In beide films moet een ouder echtpaar vanwege financiële problemen het huis verlaten waar ze al jarenlang samen hebben gewoond. Barkley en Lucy verblijven in afwachting van nieuwe woonruimte ieder afzonderlijk bij een van de kinderen en zijn honderden kilometers van elkaar gescheiden. Ben (John Lithgow) en George (Alfred Molina) wonen in Love Is Strange al vele jaren bij elkaar in New York City. Hun recente huwelijk valt niet goed bij de leiding van de katholieke school waar George werkt als muziekleraar. Hij raakt zijn baan kwijt. De privélessen leveren in combinatie met Bens pensioen te weinig op om de vaste lasten te kunnen betalen. Ze verkopen het huis en wonen in afwachting van nieuwe woonruimte tijdelijk ieder afzonderlijk bij familie en vrienden; Ben bij zijn neef Elliot (Darren E. Burrows) en George bij een bevriend jonger homostel.

De ongewenste woonsituatie duurt in beide films langer dan gepland. Spanningen blijven niet uit. Schoondochters worden uit hun concentratie gehaald bij het werk dat ze thuis uitvoeren en ouders maken zich zorgen over de mogelijke negatieve invloed die de logerende bejaarde heeft op de ontwikkeling van hun opgroeiende kind, zoals de dochter (Barbara Read) in Make Way For Tomorrow en zoon Joey (Charlie Tahan) in Love Is Strange. De oude logees voelen zich in toenemende mate schuldig over hun aanwezigheid en worden ziek en ongelukkig omdat ze hun partner missen.

MakeWayTomorrow

Make Way For Tomorrow

De meest opvallende overeenkomende scènes in Make Way For Tomorrow en Love Is Strange zijn de familiebijeenkomst waarbij de echtparen hun probleem openbaar maken, het liedje dat beide hoofdrolspelers samen zingen, de telefoongesprekken die ze voeren en het drankje dat ze nuttigen op een plek waar ze kwamen toen ze jong waren en waar ze in gesprek raken met de eigenaar van het etablissement. New York City vormt het decor van de recente film. Veel scènes in de oude film spelen zich in dezelfde stad af, zij het dat de stad in dit geval wordt geprojecteerd op een achtergrondscherm in de filmstudio.

Het grote verschil tussen de film uit 1937 en die uit 2014 is dat Ben en George een gehuwd homostel vormen. Het mooie aan Love Is Strange is dat homoseksualiteit geen invloed heeft op de plot, op de botsing met de kerk na. Het huwelijk tussen Ben en George is net zo vanzelfsprekend als dat van Barkley en Lucy. Er is geen verschil tussen het geluk van beide echtparen en de problemen die ze ondervinden vanwege financiële nood en ouderdom.

Vooral John Lithgow is sterk als een oude man bij wie de grote zorgen omslaan in toenemende paniek. In de openingsscène, waarin beide vrienden zich op hun aanstaande huwelijk voorbereiden, is Ben de meest nerveuze en onzekere van de twee. Dat heeft ten dele te maken met zijn karakter, maar tijdens zijn verblijf op het logeeradres is te merken dat de onzekerheid ook veroorzaakt wordt door toenemende vergeetachtigheid. Zijn mentale gezondheid gaat langzaam achteruit. Eerst is het nog aandoenlijk om te zien hoe hij niet doorheeft dat zijn aanwezigheid enige irritatie teweegbrengt. Als de spanningen toenemen wordt zijn machteloosheid echter tragisch. Ben heeft maar half door welke conflicten om hem heen spelen en is niet meer in staat om invloed uit te oefenen. Zonder de directe aanwezigheid en steun van zijn geliefde echtgenoot bekruipt hem soms het gevoel dat er geen plaats meer voor hem in het leven is. Love Is Strange biedt de kijker een troostende coda. Daar is aan het slot van Make Way For Tomorrow geen plaats voor.

Love Is Strange 8/10 | Make Way For Tomorrow 9/10

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *