Equals (Drake Doremus, 2015)

Facebooktwitterpinterestlinkedin

Equals 02

Sommige mensen zullen bij het lezen van de korte inhoud van Equals direct denken aan THX 1138, de debuutfilm van George Lucas uit 1971. Ook wat betreft vormgeving vertonen beide sciencefictionfilms overeenkomsten. Is Equals louter epigonisme of voegt de film nog iets nieuws toe aan het genre?

THX 1138 en Equals spelen zich af in een dystopische samenleving die is ontstaan na een grote catastrofe op Aarde. Een onzichtbare overheid communiceert via grote schermen die nieuwsberichten en propagandafilmpjes vertonen. Iedereen draagt dezelfde soort kleding en woont in kale witte ruimtes waar een televisie voor verstrooiing zorgt. Emoties zijn taboe. Liefde is de grootste zonde. Mensen worden door middel van medicijnen in het gareel gehouden. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt opgepakt, geïsoleerd en is zijn leven niet zeker. Een man en een vrouw komen in gevaar omdat ze speciale gevoelens voor elkaar krijgen die ze niet langer willen onderdrukken.

Equals 01

Een van de grootste verschillen tussen beide films is dat THX 1138 zich ondergronds afspeelt en Equals in een bovengrondse stad. In THX 1138 is iedereen kaal terwijl in Equals alleen acteur Guy Pearce geen haar heeft. De personages in de film van Lucas hebben codes in plaats van namen. Arbeider THX 1138 (Robert Duvall) moet zwaar en gevaarlijk werk verrichten in een fabriek. De werkomgeving van Silas (Nicholas Hoult) is in Equals een stuk prettiger. Hij maakt op een groot computerscherm tekeningen en ontwerpen die worden gebruikt in propagandafilms over ruimtevaartprojecten van de overheid. Een paar schermen verderop voert collega Nia (Kristen Stewart) teksten in waar Silas en de andere illustratoren hun schetsen op baseren.*

Equals (Nicholas Hoult)

Equals (Nicholas Hoult)

Een incident nabij de werkvloer brengt Silas en Nia dichter bij elkaar. Ze weten hun relatie lang buiten het zicht van ordehandhavers en klikkende collega’s te houden, want de bewakingscamera’s, die in THX 1138 overal aanwezig zijn, ontbreken vreemd genoeg in de technologisch ver ontwikkelde wereld van Equals. Vanwege het gebrek aan spiedende camera’s is het voor Silas tamelijk eenvoudig contacten te onderhouden met oudere sympathisant Jonas (Pearce). Volgens Jonas is er een mogelijkheid om te vluchten naar een gebied buiten de stad. De overheid beweert dat het daar niet veilig is, maar dat risico neemt het liefdespaar graag op de koop toe.

Het onderdrukkende regime wordt in THX 1138 dwingender verbeeld dan in Equals. Het invloedrijke sounddesign van geluidspionier Walter Murch vormt in THX 1138 een gekmakende kakofonie; de bedrijfsgeluiden in Equals hebben juist een rustgevende muzikale kwaliteit. Alleen al het feit dat iedereen ondergronds woont, zorgt ervoor dat je in Lucas’ film niet snel het gevoel krijgt dat ontsnapping mogelijk is. In Equals is de horizon binnen handbereik. Een uitgebreide wandeling of een korte treinrit is voldoende om buiten de invloedssfeer van het regime te komen.

Equals (Kristen Stewart)

Equals (Kristen Stewart)

De wereld van Equals is door het gebrek aan een eigen wil en het verbod op gevoelens geen ideale emigratiebestemming, maar er zijn ergere werelden te bedenken. Er is genoeg frisse lucht, licht, bewegingsruimte en rust. Het leven in deze maatschappij lijkt meer op een monnikenbestaan in een van alle gemakken voorzien klooster dan op het leed dat een onderbetaalde arbeider in Noord-Korea dagelijks moet ondergaan. De verzachtende leefomstandigheden en de relatief eenvoudige ontsnappingsmogelijkheid zorgen ervoor dat de verboden relatie tussen Silas en Nia niet de gewenste spanning oproept. Het kille imago van beide hoofdrolspelers maakt het ook lastig om door hun problematiek meegesleept te worden. Toegevoegde misverstanden in de plot veranderen daar weinig aan.

5/10


* De namen van sommige personages in THX 1138 bestaan uit afkortingen die verwijzen naar filosofen, zoals NCH (Nietzsche), SRT (Sartre) en PTO (Plato). De naam van Plato komt in Equals even voorbij in de teksten op het scherm van Nia en is relevant als verwijzing naar Plato’s allegorie van de grot. De namen van hoofdpersonages in Equals verwijzen naar Bijbelse personages die opgesloten zitten, zoals Silas in de gevangenis van Philippi en Jonas in de buik van de walvis. Later in de film neemt Nia de naam Eva aan voordat ze een poging doet om te ontsnappen aan het ‘paradijs’.