Blood River (Adam Mason, 2009)

Facebooktwitterpinterestlinkedin

bloodriver

Blood River bevat alle dooddoeners die passen bij een eng bedoelde film met een Amerikaanse woestijn als decor. Een jong echtpaar reist over een verlaten weg, luisterend naar een duiveluitdrijvende priester op een lokaal radiostation. Ze negeren een eenzame wandelaar aan de kant van de weg en logeren in een uitgestorven motel. Het paar krijgt de volgende dag een klapband, loopt door de brandende zon op zoek naar hulp, treft een spookstadje aan en ontmoet een geheimzinnige man met cowboyhoed, Bijbelse naam en de stem van Michael Rooker.

Het is vreemd dat het paar het opvallende individu niet direct herkent als de man die ze een dag eerder aan zijn lot over lieten. Joseph (Andrew Howard) wordt neergezet als een stereotiepe psychopaat, maar hij blijkt gaandeweg iets heel anders te zijn, zonder dat echt duidelijk wordt wat we nu werkelijk in hem moeten zien. Is hij de duivel zelve, een wraakengel of de personificatie van iemands slechte geweten? Zijn plotselinge verdwijntruc lijkt hij te hebben afgekeken van Tita Tovenaar.

In tegenstelling tot elke andere verstandige vrouw krijgt de zwangere Summer (Tess Panzer) geen argwaan bij de griezelige vreemdeling. Ze laat zich erg gemakkelijk tegen haar zwakke echtgenoot Clark (Ian Duncan) uitspelen. Clark is zo onverstandig (dom is wellicht een beter woord) zich verbaal agressief op te stellen tegenover de zichtbaar sterkere Joseph. De titel van de film (de naam van het spookstadje) verwijst zeer expliciet naar de uitkomst van de ongelukkige confrontatie.

Blood River is nadrukkelijk een verbale film, wat een zware opgaaf is voor de onbekende acteurs. Na de klapband schreeuwt het echtpaar de stembanden stuk als blijkt dat een reserveband ontbreekt. De stem van de eendimensionale Andrew Howard staat permanent op fluisterstand. De enige reden waarom Joseph zo omslachtig te werk gaat, is omdat de film nu eenmaal anderhalf uur moet duren. Een wel heel erg lange anderhalf uur. Het budget lijkt vooral op te zijn gegaan aan het huren van een helikopter voor het maken van flitsende luchtopnamen van het dorre desolate Amerikaanse landschap. Dat landschap levert Blood River in ieder geval nog een punt op.

1/10